Avís legal

1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

D’acord amb allò establert en el Reglament 679/2016 Europeu de Protecció de Dades l’informem que les dades que figuren en aquesta comunicació serà incloses als sistemes d’informació de informació propietat de ALUMFACTORY (FRANCISCA GARCIA GARCIA). Vostè podrà exercir els seus drets supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés y rectificació per mitjà de comunicació escrita dirigida a ALUMFACTORY, adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o qualsevol altre document d’identificació equivalent, i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

En qualsevol moment, podràs manifestar el teu desig de no rebre més informació sobre els nostres serveis i promocions enviant “BAIXA” a alumfactory@alumfactory.com.

Nom: ALUMFACTORY (Carlos Luis Garcia Perez)
Denominació Social: ALUMFACTORY
NIF / CIF: 28725620T
Domicili Social: C/ Bruc 80, 08224 Terrassa (Barcelona)
Telèfon: (34) 93 789 81 37606 61 57 64
Adreça de correu electrònic: alumfactory@alumfactory.com

2. Propietat Intel.lectual

Les webs www.alumfactory.com , han estat dissenyades i creades per permetre l’accés als serveis que ofereix l’empresa ALUMFACTORY. Li preguem que llegeixi atentament les següents condicions d’ús, subjectes a la legalitat vigent i als principis de bona fe i d’ús lícit per part de l’usuari, i queda prohibit qualsevol tipus d’acció que perjudiqui ALUMFACTORY (D’ara endavant ALUMFACTORY) i a tercers. El simple fet d’accedir a les nostres pàgines suposa la lectura i acceptació sense reserves.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.alumfactory.com i les www. que ALUMFACTORY posa a disposició dels seus clients estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel.lectual i industrial a favor de ALUMFACTORY i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, dels llocs web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit en document privat estès per la direcció de la ALUMFACTORY a favor de la seva utilització.

Queda prohibida, la reproducció, transformació, distribució, i qualsevol altra forma d’explotació dels continguts i elements integrants d’aquestes pàgines.
Aquests han estat elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la professió. No obstant, això no els vincula a poder utilitzar “en cap cas”, en cap dels seus apartats. Els professionals, en realitzar-los en ALUMFACTORY, han cedit en la seva totalitat la propietat intel.lectual i industrial a favor de ALUMFACTORY.
L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquests llocs web per visualitzar-los, i queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il lícites i / o mostrar-lo en qualsevol altre mitjà. Tots els drets derivats de la propietat intel.lectual estan expressament reservats per ALUMFACTORY.
ALUMFACTORY vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari. Qualsevol persona que atempti contra els drets de propietat intel.lectual o industrial de ALUMFACTORY serà responsable davant dels Tribunals competents.

3. Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament dels dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, ALUMFACTORY informa als usuaris que: ALUMFACTORY ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent.
Els dades de caràcter personal que recull ALUMFACTORY són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen degudament registrats a l’Agència de Protecció de Dades, la titularitat correspon a ALUMFACTORY.
Les Dades de caràcter personal obtingudes en el formulari per al registre de noms de domini són transferits a l’Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional registrant competent. Aquesta transferència té com a objectiu, únicament i exclusivament, al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent (ALUMFACTORY) a través del contracte, és a dir, el registre del nom de domini.
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb ALUMFACTORY, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal ) i altres activitats pròpies de l’empresa. ALUMFACTORY ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten. L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancelació i oposició.

4. Diversos

A. – ALUMFACTORY utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de ALUMFACTORY el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.
Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web www.alumfactory.com .
B. – ALUMFACTORY podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu llocs web, i la seva configuració i presentació.
C. – ALUMFACTORY es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de les webs de ALUMFACTORY, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. ALUMFACTORY, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.
D. – ALUMFACTORY es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS de ALUMFACTORY sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i ALUMFACTORY, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.
E. – ALUMFACTORY no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web www.alumfactory.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.
F. – ALUMFACTORY no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquests llocs web i dels programes que incorporen. Els enllaços (Links) i hipertext que possibiliten, a través dels llocs web de ALUMFACTORY, per accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de ALUMFACTORY, aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació.
G. – ALUMFACTORY no es fa responsable de l’ús il.legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en les lloc web www.alumfactory.com .
Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des www.alumfactory.com .
H. – ALUMFACTORY no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
I. – En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en els llocs web www.alumfactory.com

5. Clàusula web

Responsable: ALUMFACTORY,  NIF: 28725620T – C/ Bruc 80, 08224 Terrassa (Barcelona). La finalitat del tractament de les dades per a la qual vostè dóna el seu consentiment serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l’entitat, contestar les consultes i/o enviar publicitat de productes o serveis que puguin ser del vostre interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat i no se cediran a tercers, llevat d’obligació legal. Vostè té dret a l’accés, rectificació o a sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits en els termes previstos a la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos a la direcció d’e-Mail alumfactory@alumfactory.com. Podeu consultar informació addicional a http://www.aemol.com/clausulas.php?B67320937

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirint, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa. Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

-Revendre imatges de la web

logos-subvencions-kit-digital

Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. Tot i això, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els de l’autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables de les mateixes»